Dorpsraad blij met groen licht Provincie (persbericht)

Het Onderdoorgang plan van de Dorpsraad krijgt groen licht van Gedeputeerde Staten. Na de aanbieding van het rapport begin januari is het plan getoetst door provincie en twee externe bureaus en op enkele punten bijgesteld.  De provincie concludeert dat het plan van de onderdoorgang technisch haalbaar is en dat de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk verbetert. De herhaalde oproep van de dorpsraad om samen te zoeken naar een oplossing voor het probleem op de N247 in Broek lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. De provincie gaat de komende maanden in samenwerking met de dorpsraad het plan voor een onderdoorgang aan verdere toetsing onderwerpen.

De dorpsraad zal het proces actief blijven volgen.

 

 

PERSBERICHT DORPSRAAD BROEK IN WATERLAND

 

www.dorpsraadbroekinwaterland.nl 
 
27 april 2016
GS geeft groen licht voor uitwerking onderdoorgang door Broek
 
Het plan van de Dorpsraad Broek in Waterland voor een Onderdoorgang krijgt groen licht van Gedeputeerde Staten van Noord Holland. Sinds de aanbieding van het rapport begin januari is het plan getoetst door provincie en twee externe bureaus en op enkele punten bijgesteld.  De provincie concludeert dat het plan van de onderdoorgang technisch haalbaar is en dat de doorstroming van het verkeer aanmerkelijk verbetert. De herhaalde oproep van de dorpsraad om samen te zoeken naar een oplossing voor het probleem op de N247 in Broek lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. De provincie gaat de komende maanden in samenwerking met de dorpsraad het plan voor een onderdoorgang aan verdere toetsing onderwerpen. Daarna wordt het plan vergeleken met het eigen plan van de provincie voor verbreding van de N247. 
De Dorpsraad ziet de positieve reactie van GS als een goede stap richting realisatie van een onderdoorgang. Zij zal het proces actief blijven volgen. 
 
Het plan van de Dorpsraad is tot stand gekomen na een succesvolle crowdfundingsactie in het najaar met steun van omwonenden en ondernemers in de regio Waterland.
De totale kosten zijn geraamd op 42 miljoen euro.
De eindversie van het volledige rapport, opgesteld door ingenieursbureau Witteveen&Bos in opdracht van de Dorpsraad, is te lezen op de website www.onderdoorgangbroek.nl. Ook is een korte samenvatting te downloaden.
 
 
Voor de redactie:
Dorpsraad Broek in Waterland
Goof Buijs
06 - 52840324
info@dorpsraadbroekinwaterland.nl
www.onderdoorgangbroek.nl 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl