Nieuw rekening nummer

 De Dorpsraad is van bank gewisseld.

We zijn overgestapt naar de REGIO BANK (RBRB) omdat zij voor ons als stichting betere voorwaarden hebben.

Voor donaties en giften kunt U nu dit nummer gebruiken:

NL48 RBRB 0939 7167 39

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter