Start nieuwe fase voor plan Onderdoorgang N247

Na het besluit van de provincie Noord Holland over de uitwerking van het Dorpsraadplan voor een onderdoorgang van de N247 door Broek zijn deze zomer 5 ingenieursbureaus uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Vier van hen hebben een offerte ingediend voor een Schetsontwerp voor de onderdoorgang van de N247 door Broek. De dorpsraad heeft de provincie hierbij geadviseerd. Dit is het begin van onze  ‘burger’ participatie nieuwe stijl. Voor de provincie is het volkomen nieuw om burgers op deze manier direct bij de planvorming te betrekken. Op 23 september is bekend gemaakt dat Goudappel Tauw APPM de opdracht krijgt. Ze starten begin oktober. De Dorpsraad is erg blij met deze keuze.

Naast de Dorpsraadvariant (variant 1) werkt het bureau op verzoek van de provincie nog twee varianten uit. Een variant met 80 km/h door de onderdoorgang, en een ‘robuuste toekomst’variant met ruimte voor een uitbreiding naar 2 x 2 (dus vierbaansweg) of 3 x1 (met spitsstrook). De provincie wil weten wat de meerkosten zijn van deze andere varianten. 

U gaat de komende maanden veel meer horen over de onderdoorgang. Om te beginnen wordt in oktober een informatieavond gehouden. Het bureau moet het schetsontwerp op 1 maart 2017 afhebben. De dorpsraad ziet erop toe dat de omwonenden goed worden geïnformeerd en dat het proces transparant en eerlijk verloopt.

Heeft u vragen of suggesties, laat het ons dan weten. Via info@dorpsraadbroekinwaterland.nl .

Dorpsraad Broek in Waterland
Goof Buijs
25 september 2016

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter