Provincie en Dorpsraad werken in co-creatie aan (onder)doorgang voor Broek in Waterland (N247)

In de periode november 2016 tot en met maart 2017 werken provincie Noord-Holland en de Dorpsraad Broek in Waterland in co-creatie samen om de ondergrondse varianten voor een doorgang door Broek in Waterland (N247) tot hetzelfde technische niveau uit te werken als het schetsontwerp van de bovengrondse variant. In samenwerking met de Dorpsraad en belanghebbenden uit de regio worden eisen en wensen voor de meest optimale doorstroming op de N247 in kaart gebracht. De leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan. Deze vorm van participatie is nieuw voor de provincie Noord-Holland.

In 2015 heeft de Dorpsraad Broek in Waterland met een burgerinitiatief de ondergrondse variant ingediend als alternatief voor een bovengrondse doorgang door het dorp. In 2016 heeft provincie Noord-Holland besloten om het voorstel van de Dorpsraad technisch verder uit te werken zodat alle varianten met elkaar kunnen worden vergeleken. Daarna kan een definitieve keuze worden gemaakt voor de te nemen maatregelen aan de N247 binnen Broek in Waterland. Ook de Dorpsraad moet uiteindelijk instemmen met deze technisch uitgewerkte versie van haar eigen ondergrondse variant.

Ateliers en inloopavonden
Het participatieproces wordt zo ingericht dat verschillende betrokkenen, op gezette tijden, hun kennis en ervaring kunnen delen. Zo wordt recht gedaan aan de kennis, ervaring, wensen en eisen van de weggebruikers en de omgeving in Broek in Waterland.

Het ontwerp- en vergelijkingsproces rondom de co-creatie gebeurt in drie ronden met de volgende thema’s:
Ronde 1: de aanpak van de komende maanden, de wensen voor het ontwerp van de onderdoorgang-varianten en de onderwerpen waarop de varianten vergeleken gaan worden
Ronde 2: presentatie van de resultaten van diverse onderzoeken, bespreking van het (concept) ontwerp en de wijze waarop de wensen uit de eerste bijeenkomst verwerkt zijn;
Ronde 3: presentatie van het ontwerp en de wijze waarop de reacties uit de tweede bijeenkomst verwerkt zijn en de resultaten van de vergelijking van de onderdoorgang-varianten en bovengrondse variant.

Iedere ronde bestaat uit twee delen:

  • Het eerste deel is een ‘atelier’ waarin de Dorpsraad en Klankbordgroepleden uit Broek in Waterland én uit de regio actief aan de slag gaan met het onderwerp van de betreffende ronde. Deelname is op uitnodiging. Daarnaast worden Statenleden en Raadsleden hiervoor als toehoorder uitgenodigd.
  •  Het tweede deel is een ‘inloopavond’ voor geinteresseerden in de ontwikkelingen rondom de technische uitwerking van de (onder)doorgang door Broek in Waterland (N247). Tijdens de inloopavonden geven we een terugkoppeling van de resultaten van de ateliers en kunnen aanwezigen daarop reageren. Deelname is vrij voor iedereen.  De informatie die tijdens de inloopaavonden worden opgehaald wordt vervolgens in de volgende ronde meegenomen.


Locaties, data en andere informatie

 

 

Atelier
(op uitnodiging)

Inloopavond
(vrije toegang)

Ronde 1

 

Wensen voor het ontwerp

Datum

15 november 2016

29 november 2016

Tijden

18.30 – 22.30 uur

20.00 – 22.00 uur

Locatie

Broeker Huis

Bernard Nieuwentijt College

Adres

Leeteinde 16, Broek in Waterland

Pierebaan 5, Monnickendam

Parkeren

Parkeerplaats tussen straten Nieuwland & Dokterspad

Pierebaan

Ov

Buslijnen lijn 110, 111 312, 314, 315 en 316

Bus 311, 315, 103 (halte Pierebaan) of richting Edam/Volendam en Hoorn uitstappen bij de halte Bernardbrug.

Ronde 2

 

Concept ontwerp

Datum

10 januari 2017

7 februari 2017

Tijden

18.30 – 22.30 uur

20.00 – 22.00 uur

Locatie

Broeker Huis

Van der Valk Hotel

Adres

Leeteinde 16, Broek in Waterland

Wagenweg 1, Katwoude

Parkeren

Parkeerplaats tussen straten Nieuwland & Dokterspad

Wagenweg 1

Ov

Buslijnen lijn 110, 111 312, 314, 315 en 316

Bus 312 of 316  uitstappen bij de halte Hotel Volendam.

Ronde 3

 

Definitieve
Concepten
&
Vergelijking
varianten

Datum

21 februari  2017

7 maart 2017

Tijden

18.30 – 22.30 uur

20.00 – 22.00 uur

Locatie

Broeker Huis

Kerk

Adres

Leeteinde 16, Broek in Waterland

Kerkplein 13, Broek in Waterland

Parkeren

Parkeerplaats tussen straten Nieuwland & Dokterspad

Parkeerplaats tussen straten Nieuwland & Dokterspad

Ov

Buslijnen lijn 110, 111 312, 314, 315 en 316

Buslijnen lijn 110, 111 312, 314, 315 en 316

Alle ateliers en inloopavonden worden begeleid door een onafhankelijk voorzitter. Tijdens iedere ronde wordt gewerkt aan de ondergrondse varianten. De bovengrondse variant wordt steeds ter informatie en vergelijking gepresenteerd.

Onafhankelijk onderzoek en organisatie
Om dit proces van co-creatie tussen de Dorpsraad en provincie Noord-Holland objectief  te organiseren is er gekozen een onafhankelijk bureau in te schakelen dat enerzijds de benodigde onderzoeken kan uitvoeren en anderzijds het participatieproces kan organiseren. Hiervoor is de combinatie APPM/Tauw geselecteerd. De opdracht is om de dorpsraadvariant inclusief twee subvarianten uit te werken tot schetsontwerpen, bijbehorende onderzoeken te verrichten en op basis hiervan een objectieve vergelijking te maken van de voor- en nadelen van de verschillende onderdoorgang-varianten en de maaiveldvariant.

Uiteindelijk kan een definitieve keuze worden gemaakt voor de te nemen maatregelen aan de N247 binnen Broek in Waterland uit vier varianten:

  • Bovengrondse variant (voorheen: maaiveldvariant);
  • Onderdoorgang 50 km/uur;
  • Onderdoorgang 80 km/uur;
  • Meerstrookse onderdoorgang 80 km/uur.

Naar verwachting kan de keuze na het zomerreces van 2017 door de stuurgroep worden genomen.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter