Bestuur

Goof Buijs: voorzitter

Johanna Huizer: secretaris

Ruud Kroon: penningmeester

Arda Wolterbeek-Muller: bestuurslid

Sicco Weertman: bestuurslid

Eric Bosman: aspirant lid

Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom.

Donaties
Het rekeningnummer van de Dorpsraad Broek in Waterland is:
NL48 RBRB 0939 7167 39 t.n.v. Dorpsraad Broek in Waterland

 

Download: Werkafspraken tussen bestuur en werkgroepen Dorpsraad Broek in Waterland

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter