Definitieve memo vanuit de Dorpsraad en haar werkgroep betreffende Onderdoorgang N247

Deze memo van de Dorpsraad Broek in Waterland is een bijlage bij de rapportage ‘vervolgstudie Onderdoorgang N247 Broek in Waterland’, uitgevoerd door Arcadis in opdracht van de provincie Noord-Holland. Het is de voorlopige afronding van een 6-jarig en uniek co-creatieproces tussen provincie en de Dorpsraad Broek in Waterland. Met de provincie is afgesproken deze memo mee te nemen bij de oplevering van het eindrapport van de studie van Arcadis. Het is volgens de stuurgroep ‘Bereikbaarheid Waterland’ voorwaardelijk dat de leefbaarheid en de natuurwaarden van de regio Waterland er niet op achteruit gaan.

We sluiten een intensieve en constructieve tijd af en gaan nu richting besluitvorming. De provincie heeft zich bij aanvang van dit proces gecommitteerd aan volledige samenwerking en transparantie, die altijd de basis is geweest voor onze inzet. Nu komen we in de fase waarin alle belangen moeten samenkomen in één oplossing. Wij zien dit schrijven mede als een herinnering aan de uitgangspunten waarmee onze samenwerking in 2016 begon.

Meer dan ooit pleit de Dorpsraad voor een waardige en robuuste oplossing voor de N247 door Broek in Waterland. Een oplossing die waarde creëert voor alle betrokken partijen, inclusief toekomstige generaties. Wij zien uit naar een resultaat waar we met z’n allen trots op zijn en waarmee we anderen kunnen inspireren.

Lees hier de volledige notitie.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl