Presentatie Memo Dorpsraad aan Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland

Op 11 januari heeft de Dorpsraad haar memo over de Onderdoorgang N247 Broek in Waterland overhandigd aan de voorzitter van de Stuurgroep Bereikbaarheid Waterland Jeroen Olthof. De memo geeft een oproep aan de statenleden van de Provincie Noord-Holland om te kiezen voor de meest duurzame oplossing die ook het algemeen belang dient: de Subvariant Verlengde Onderdoorgang.

Voor meer informatie lees het memo.

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter