Uitslag enquete verkeersproblematiek in Broek

 Afgelopen zomer 2023 heeft de Werkgroep Verkeer van de Dorpsraad Broek in Waterland de inwoners van Broek gevraagd om, d.m.v. het invullen van een enquête, te melden welke verkeersproblemen worden ervaren en welke oplossing u daarvoor ziet. We hebben in totaal 95 reacties ontvangen.  Dit was een positief resultaat, maar betekent helaas ook dat u, op welke wijze ook, overlast heeft van verkeer in het dorp. Veelal gaat het om verkeersknelpunten die al jaren worden ervaren.

Uit alle reacties is gebleken dat er een aantal verkeersproblemen in het hele dorp worden ervaren en er een paar grote knelpunten zijn die vaker worden genoemd.

De algemene problemen zijn:

·         Te hard rijden

·         Zwaar en groot verkeer (te zware, te brede en te lange voertuigen)

·         Parkeeroverlast

·         Sluipverkeer (Dit levert onveilige verkeersituaties op voor, vooral kwetsbare, verkeersdeelnemers en overlast (lawaai, fijnstof, verzakkingen en scheuren in huizen)

 

De meest genoemde knelpunten zijn:

·         Pelserbrug en kruispunt Eilandweg/ Zuideinde (brug te smal uitwijken niet mogelijk door geparkeerde auto’s, gevaarlijk en te druk kruispunt)          

·         Burg. Paul plantsoen en kruispunt Parallelweg (onoverzichtelijke situatie, opstoppingen door geparkeerde auto’s en toegang tot de N 247)

·         Roomeinde (te groot, te lang en zwaar verkeer)              

·         Zuideinde en Molengouw (te smal door geparkeerde voertuigen en te veel verkeer, sluipverkeer, te groot en zwaar verkeer, te hard rijden)             

·         Parkeerterrein Nieuwland (te veel grote touringcars)

 

De Werkgroep heeft op 17 oktober 2023 een bijeenkomst gehad met de Werkgroep Verkeer, zijnde een vertegenwoordiging van de Gemeenteraad van Waterland. Wij hebben de enquête uitkomst, aangevuld met foto's, met hen gedeeld en toegelicht.
Voor uitgebreidere toelichting verwijzen we naar Verslag enquête verkeersproblematiek Broek in Waterland op de site van de Dorpsraad. Wij zijn nu in afwachting van verdere vervolgstappen van de Gemeente en zullen u op deze pagina informeren zodra er meer bekend is.

Er waren veel reacties over de Broekermeerdijk en fietspaden. Deze vallen onder beheer van HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier). Wij zijn voornemens om met deze organisatie op een later moment hierover in contact te treden.

Hartelijk dank voor uw reacties!

 

U mag altijd onze aandacht vragen voor verkeerszaken. U kunt ons bereiken via: verkeer@dorpsraadbroekinwaterland.nl  

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter