Bestuur

Goof Buijs: voorzitter

Johanna Huizer: secretaris/penningmeester

Debbie Been: bestuurslid 

Michiel Hemminga: bestuurslid

Arda Wolterbeek-Muller:  bestuurslid

Kees Swart: bestuurslid

Sicco Weertman: aspirant bestuurslid

Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom.

Donaties
Het rekeningnummer van de Dorpsraad Broek in Waterland is:
NL48 RBRB 0939 7167 39 t.n.v. Dorpsraad Broek in Waterland

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter