Dorpsraad

De Dorpsraad Broek in Waterland is er voor alle inwoners van de kern Broek in Waterland in de gemeente Waterland. Ons doel is bij te dragen aan een aantrekkelijke en gezonde omgeving. De Dorpsraad is gesprekspartner van de Gemeente Waterland.

Onderwerpen die de Dorpsraad bezig houden zijn leefbaarheid, verkeer, jeugd, ruimtelijke ordening en veiligheid, in samenwerking met andere organisaties.Maandelijks vindt de openbare vergadering plaats in Het Broekerhuis. Zie de vergaderdata in de laatste uitgave van de Broekergemeenschap.

 

De Dorpsraad heeft drie werkgroepen: Onderdoorgang, Verkeer, Wonen. Leden van deze werkgroep zijn inwoners van ons dorp met interesse in en/of kennis van deze thema’s. Voor het functioneren van deze werkgroepen gebruikt de Dorpsraad het document ‘Werkafspraken tussen bestuur en werkgroepen Dorpsraad Broek in Waterland’.

 

Zoeken

Actueel

Notulen/Agenda

Kranten

Twitter

WebWaterland.nl